Brandsäkerhet i hus och hem

Välkommen!

Brandfritt.se är en information- och nyhetsportal som täcker säkerhetsfrågor i hemmet. Vårt huvudsakliga fokus ligger på brandsäkerhet och vi strävar efter att förmedla värdefull information som bidrar till att allt fler blir medvetna om brandrisker i hemmet och hur man kan hantera dem.

En enda gnista kan sätta eld på en skog och det krävs inte mycket för att en brand ska ta fart i hemmet. Att du vid ett sånt tillfälle är redo och medveten om hur du ska agera kan vara avgörande för att se till att din familj och dina ägodelar klarar sig oskadda från branden. 

Hemmet är den fristad där vi lever och förvarar våra ägodelar och minnen. En plats där vi känner oss trygga och ett utrymme där vi är i kontroll. Trots detta sker det tråkigt nog flera hus- och lägenhetsbränder runt om i landet varje dag på grund av slarv. Det råder brist av respekt för elden och allt för få är medvetna om hur maktlösa vi står när en brand väl brister ut. Du som privatperson kan göra mer än du tror för att förhindra att bränder uppstår, det handlar både om sunt förnuft och att inneha utrustning som hjälper dig att upptäcka och bekämpa bränder när de väl uppstår.

Man kan aldrig vara försiktig nog

De varierande årstiderna för med sig olika brandrisker och det gäller att vara uppmärksam på vilka risker som är övervägande för just dig och dina vanor. Under den kyliga vintern är det härligt att tända levande ljus, både för att det är mysigt och för att det värmer. Tyvärr är det väldigt vanligt att bränder uppstår som konsekvens för att man glömt släcka ljusen innan man lämnar hemmet. Ett tips för att undvika att det skulle ske är att antingen klistra upp en påminnelse på ytterdörren om att släcka ljusen, eller att införskaffa automatiska ljussläckare (även kallade änglavakter). Dessa fästs i nedre delen av stearinljuset och när lågan nått änglavakten så täpper den för veken så att elden kvävs. En uppfinning som är välförtjänt sitt namn!

I sommartider används inte levande ljus i samma utsträcknings som under vintern, däremot medför solen och de varmare temperaturerna andra risker. Att grilla är populärt bland många, däremot finns det okunskap gällande hur man grillar på ett säkert sätt. Dessutom är det många som trotsar brandförbud när det råder torka och utsätter både sig själva och andra för stor fara genom att grilla utomhus. Under sommaren gäller det alltså att ha ett sunt förnuft och att inte vara egoistisk. Oavsett hur sugen du är på att grilla är det aldrig värt risken att orsaka bränder i skog och mark.

Ett säkert hem

Att brandsäkra hemmet handlar om sunt förnuft, tillgång till brandsläckningsutrustning och kunskap över hur man tacklar olika typer av bränder. Beroende på vad som brinner krävs det särskilda sätt för att släcka elden. Skulle exempelvis oljan börja brinna medan du lagar mat är det förödande att hälla på vatten då det orsakar en explosionsartad effekt. Kväv istället elden med ett grytlock eller brandduk.

Skulle däremot en brand uppstå som är bortom din egen förmåga att släcka är det viktigt att så fort som möjligt ringa 112 och kalla på brandkåren. Varenda sekund är avgörande för huruvida din bostad klarar sig lindrigt från elden eller brinner ned till grunden.

Steg för steg vid brand

Rädda

De som är i livsfara, utan att du själv utsätts för risker.

Varna

De som hotas av branden

Larma

Räddningstjänsten

Släck

Om du klarar det utan att sätta dig själv i risk.