Hålla på med el

Om du bara ska flytta en kontakt hemma, byta en sladd eller göra något som ser enkelt ut måste du verkligen ta dit en elektriker och betala för arbetet? Generellt sett gäller det att en elektriker ska anlitas så fort en fast installation påverkas. Du får alltså inte flytta en kontakt på väggen på eget bevåg. Du får däremot lägga ut en förlängningssladd. Men vad får du göra på egen hand?

Om du ska installera en luftvärmepump kan det se enkelt ut men det krävs i regel jordad brytare och eluttag för att installationen ska vara godkänd. Eftersom att luftvärmepumpen är en fast installation får du inte installera den själv. Det har helt enkelt med säkerhet att göra. Om du inte vet hur du ska handskas med el, eller om du inte har koll på vad som är vad kan du få en rejäl stöt. Om du gör något fel kan dessutom huset börja brinna.

Vad får du göra själv?

Det finns dock en del elarbeten du får göra på egen hand. Några exempel på det är:

  • Byta stickkontakt på en lampa
  • Montera en strömbrytare på en lampsladd
  • Byta lysrör och glimtändare
  • Byta glödlampor
  • Använda förlängningssladdar och grendosor

För att du ska få göra de här sakerna krävs det dock att du har nödvändig kunskap om hur de ska göras. Om du inte har den kunskapen får du inte byta en stickkontakt utan då får du lämna bort lampan till någon som kan det.

Om något blir fel

Att arbeta med el kan vara farligt. Om du inte vet vad du gör kan du få en livsfarlig stöt. Kopplar du bort strömmen är risken för stötar obefintlig men det finns en stor risk för bränder om något visar sig vara felkopplat. Om det börjar brinna och felet upptäcks är risken stor att du inte kan få någon ersättning på försäkringen. Du kan också straffas med böter eller fängelse om det visar sig att du skapat ett elfel som kunnat leda till en allvarlig brand där andra människor drabbats. Om du känner dig det minsta osäker bör du alltså kontakta en elektriker för alla elarbeten.