Anlita alltid en fackman vid elinstallation

Bränder till följd av ett elfel blir allt mer vanliga i Sverige. Så pass vanliga att Elsäkerhetsverket gått ut med att kartlägga vad den vanligaste orsaken till elbränder är. Mycket handlar om okunskap kring åska, att vi ”hobby-installerar” elen själv och att elektrikerna är för få. Många väljer dessutom att anlita oseriösa elektriker som inte är certifierade för att de vill slippa betala skatt.

Det finns egentligen ingen anledning till att inte anlita en professionell elinstallatör när man ska göra någon större – eller mindre – installation. Idag går det enkelt att jämföra priser på offerter på nätet och det går också att själv ta reda på om en hantverkare är certifierad eller svartlistad. På Hantverkare Stockholm kan du till exempel jämföra offerter och det är enkelt att hitta en installatör i närheten av Stockholm. Att riskera en felaktig elinstallation kostar kanske mindre för plånboken – men skadorna de ger är desto dyrare.

Många bestämmer sig i sista stund för att leta information på internet om hur man ska genomgöra en elinstallation. Det finns mycket videos på YouTube och liknande sidor där man får vägledning av en elektriker. Tyvärr är det ofta det går snett; elektriker har speciella verktyg som kan mäta strömförande kablar och annat. Därför är det helt enkelt inte säkert för en lekman att göra det. Ska du dra om en ström eller installera något elektriskt i kök eller badrum ska du alltid kontakta en fackman för installationen. Ha det alltid som tumregel, eftersom olyckorna är många.

Bränder på grund av felaktig elinstallation

Bristfälliga elinstallationer hör till en av de vanligaste orsakerna till brand idag. Även om nya installationer är utformade på ett sätt som ska vara mer användarvänligt och säkert, är det fortfarande elektricitet det rör sig om och alltså inget som ska betraktas som något enkelt att hantera.

Elsäkerhetsverket har kartlagt de elbränder som uppstår i gamla fastigheter genom att samla in och sammanställa insatsrapporter från landets brandmän. Där har man kunnat se tecken på kortslutning och annat som har kunnat orsaka branden, men som hade kunnat undvikas om installationen hade gjorts på ett professionellt sätt. Varje år ökar svenskarnas elrenoveringar och installationer, och efterfrågan på elektriker är stadigt hög. Tyvärr är det många som beslutar sig för att anlita ocertifierade elektriker som inte utför sitt jobb korrekt, och då är det inte ovanligt att en brand uppstår på grund av en dold kortslutning någonstans i ens hem.

Så blir ditt hus säkert från åska

2000 bränder per år uppstår på grund av ”okänd brandorsak”. Här är mörkertalet med andra ord stort och det är svårt att veta om branden berodde på en kortslutning, en kvarglömd cigarettfimp eller kanske en anlagd brand. Men många bränder som uppstår kan man snabbt se vad orsaken till branden var. En del av de bränder som uppstår beror på åskan, och på att människor inte vet hur man bäst säkrar sitt hus mot åskan. Du kan kontakta en elektriker om du vill veta vad du kan göra för att göra ditt hus mer åsksäkert. Generellt kan man säga att dagens hus är byggda på ett säkrare sätt. Bland annat är köken med åsksäkra idag än de var för 20 år sedan.