Gröna tak och taksäkerhet

Varför är det så viktigt med taksäkerheten på hus och större fastigheter? Och vad är egentligen gröna tak?

Det är viktigt att vara säker på tak, både för dig som privatperson och för företag. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att taksäkerhet följs och att detta även kontrolleras regelbundet. Taksäkerheten är till för att:

  • Förebygga olyckor genom fall eller halkning.
  • Skydda taket i sig när taket beträds, som takpannor och takbeläggningsmaterial.
  • Att pannor och annat inte ska falla ner om de lossnar från sin plats på taket.

Takskyddsanordningar ska även underhållas så de inte rostar, just för att fortsätta vara så säkra som möjligt. Se alltså till att du har snörasskydd, takbryggor, livlinefästen, skyddsräcken, taksteg och skorstensplattformar på ditt tak, och underhåll dessa om du har det.

Gröna tak – verklighet i storstäder

I Helsingfors pratar man nu mycket om gröna tak. Dessa behövs nämligen när ösregn blir vanligare genom klimatförändringar. Nu förbereds kvarter med just mjuka gröna tak, med växtligheter på tre centimeters tjocklek. Sätter du dig på detta mjuka täcke så blir du helt enkelt blöt, eftersom det suger in så mycket vatten. Gröna tak suger upp regn som svampar, vilket leder till att mindre vatten belastar avloppen vid ett ösregn, eller i alla fall rinner ner långsammare, vilket förhindrar risken för översvämningar som kostar staten och privatpersoner miljontals med pengar.

I en artikel i Svenska Yle går det att läsa om hur Helsingfors avloppssystem helt enkelt lider riktigt illa när regnet väller ner, och senast i augusti detta år svämmade gatorna över i både Lahtis och Tavastehus. Inte bra alltså. Men nu menar experter att det gröna täcket måste vara tjockare än bara tre centimeter, som är alldeles för tunt och inte kan hålla så mycket vatten i taget. Jordlagret måste med andra ord fyllas på rejält, och minst vara dubbelt så tjockt. Problemet kan åtgärdas genom att du fyller på med mylla. I nuläget finns det mestadels gröna tak på låga byggnader och på garage men förhoppningsvis tar fler vid och fyller fler kvartersområden med gröna tak. Även i Stockholm växer trenden med gröna tak.