Silverfisk och annan ohyra

Så blir du av med silverfisk och råttor – samt förhindrar uppkomsten av ohyra.

Har du problem med ohyra hemma? Det är inget trevligt och givetvis vill en få bort både möss, myror, mal och silverfiskar om det blivit ett problem med detta. Just silverfisk trivs på fuktiga platser och du hittar oftast denna insekt i badrum och kök. Se därför till att placera ut fällor, rödcederträ och att torka rödcederolja på allt ifrån listor till sprickor för att hålla denna ohyra stången och borta.

Silverfisk gillar fukt, klister och smuts

Men när kommer egentligen silverfisken? Jo, bland annat när det är en annalkande fuktskada på gång. Se alltså silverfisk som ett omen. Dock trivs även denna ohyra i nyproducerade hem eftersom de livnär sig på kartongrester, klister och byggmaterial som sanering. Det gillar även smuts och äter gärna på lortiga rör i kök och badrum, samt hår- och hudavlagringar. Läs mer om silverfiskar här och här.

 

Ohyra i hem och på offentliga platser i Sverige

Andra typer av ohyra är råttor. Denna gnagare har fullständigt tagit över i saneringsstatistiken hos Anticimex och kanske är det just för att vi har förbjudit det starka råttgiftet Racumin. Ett puder som egentligen varit förbjudet men som Stockholm haft dispens för att få använda, tills maj 2017. Men även andra faktorer ligger bakom råttinvasionen som många mött på, inte bara i storstäder utan även i mindre orter och hemma hos folk. En tror att det är kyla och utbud av fallfrukt som ökar råttmängden, samt undermålig sophantering och byggnation i städer där råttor kan härja fritt i lokaler. Samtidigt menar man att sommaren varit varm och skön, både för människor och råttor. En sanering är dyr och ofta krävs ett flertal besök, något som göra det viktigt att försäkra sig för denna typ av problem i just hus. Se även till att försöka undvika råttor och möss, innan de börjar dyka upp. Dessa kostar som nämnt både tid och pengar.

Hur undviker du bäst råttor i och kring din bostad? Bland annat genom att lyssna till dessa råd från en artikel i Expressen:

 • Plocka bort fallfrukt från trädgården.
 • Undvik att ha mat för husdjur utomhus. En del av denna husdjursföda innehåller dessutom vitamin K1 vilket är motgiftet till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.
 • Håll rent vid sopkärl och se till så att de är väl tillslutna och har lock.
 • Undvik fågelmatning i trädgården under vinterhalvåret.
 • Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.
 • Skär ner buskage och växtlighet som är direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.
 • Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
 • Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar att gnagare tar sig in.
 • Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. Tänk på att en råtta kan komma igenom ett hål som är endast 20 millimeter. För en mus räcker det med omkrets lika stor som en blyertspenna.
 • Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och även mellan olika utrymmen.
 • Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med galler som är fastmonterade.