Marksättning och grundförstärkning av hus

Har du ett hus med sättningar? Vad beror dessa sprickor och skevheter på och vad går det att göra åt dem?

När du som villaägare får problem med sättning i marken krävs det en grundförstärkning och markstabilisering som gör att du kan bo kvar och inte behöver reparera hela huset. Mer om detta kan du läsa om på Geobear, som levererar marktekniska lösningar till de med sättningsproblem.

Sättning är en skada på huset

I Vi i Villa går det att läsa om hur en sättning är en skada på huset som oftast sker ifall markförhållandena förändrats. Det kan vara att huset sjunker och fundamentet ger vika på grund av detta. Om huset står på en lerbaserad jord är det viktigt att hålla koll, denna kan både krympa och svälla beroende på fukthalten i marken. Vid torka försvinner fukt från leran, som då krymper och försvagar jorden, vilken inte längre orkar bära upp huset.

Ojämna golv och sprickor i väggarna

När huset rör på sig och sjunker nedåt uppstår sprickor, i väggar och golv, socklar och fasader. Med ojämna golv och dörrar som inte längre passar i karmen, samt fönster som fastnar – gäller det att se upp och kontrollera markens förhållanden.

En sättningsspricka är oftast diagonal och rör sig från nedre hörnet till motsatt övre hörn. Inuti hus syns sprickor lättast på putsade eller gipsade väggar, utomhus på murverket. En spricka på grund av sättning brukar vara stor och bredare upptill än nedtill.

I Norrköping har ett hus fullt med hyresgäster fått större sättningsskador och de många boende måste flytta för att husets grund ska kunna stärkas. I NT.se går det att läsa om hur den fina sekelskiftesbyggnaden har fått flera sprickor i sin fasad och på flera ställen är dessa täckta av nät. Huset som är över 100 år gammalt byggdes inte på pålar, när det begav sig. Det var en annan typ av byggnadsmodell på den tiden och huset måste alltså stärkas för att klara utmaningarna och hålla länge till.

Den värsta typ av försvagad jord med grava sättningsproblem är slukhål: