Förebygg brand i din bostad

Ett säkert hem innefattar mer än inbrottssäkra dörrar och rörelsesensorer. Det handlar även om att vara säker från att en eldsvåda sker i bostaden. Med andra ord att vara förberedd och se till att förebygga att en brand uppstår. 

Det finns flera enkla åtgärder du som privatperson kan göra för att göra ditt hem mer brandsäkert. Det mest basala brandskyddet är brandvarnaren som är en billig livförsäkring som räddat många liv. Trots att brandvarnare finns i de flesta hem är det ändå många som omkommer årligen bränder. Enligt Aftonbladet är det omkring 100 personer i Sverige som mister livet varje år till följd av bränder. En siffra som troligtvis skulle vara mycket högre om inte brandvarnare existerat eller varit så pass billiga som de faktiskt är.

Spisen och matlagningsoljan är bovarna

De flesta bränderna som sker i bostäder orsakas av spisen. Det handlar om mat som bränns vid och olja som fattar eld. Det sistnämnda är ett allt mer växande problem då vår matlagning med tiden övergått allt mer till olja istället för smör. Det verkar även som att folk fortfarande inte är medvetna om att vatten ej ska hällas på brinnande olja. En kunskap som varenda person i landet bör veta om för att förebygga större bränder. I Aftonbladets artikel om brandsäkerhet framgår det även att man bör vara försiktig med att ladda elektronik under nattetid. Om man verkligen behöver ladda något bör produkten placeras så att kringliggande föremål inte kan fatta eld. Exempelvis om mobilen skulle ligga under en kudde medan den laddar. Då finns det risk att den överhettas och att kudden fattar eld.

Är du intresserad av att ta del av fler tips på hur du kan brandsäkra ditt hem kan vi rekommendera Brandskyddsföreningens lista som täcker det mesta inom området.