Putsa fasaden för ett säkrare hus

Ett hus kräver en del underhållsarbete för att det ska vara tryggt att bo i och för att värdet på fastigheten inte ska sjunka. Att putsa fasaden på huset kan ta bort slitna områden. Genom att renovera huset innan det uppstår dyra skador får huset en längre livstid.

När du bokar fasadputs i Stockholm gör du en bra investering för att få ett säkert hus, samtidigt som du bevarar fastighetsvärdet. För att få ett ytskikt som säkert håller samman konstruktionen krävs det att fasadputsen regelbundet får underhåll så att det inte drabbas av sprickor eller söndervittring.

Investera i en säker fasad

fasadFör några år sedan var det många som upplevde problem med mögel på fasader som hade tunn puts. Sedan dess har putsbruket modifierats och problemet har minskat. Genom att flytta ut stålnätet mitt i putsen kan sprickor förhindras.

När en putsad fasad ska målas finns det många faktorer att ta hänsyn till. Det kan vara bra att ta hjälp av utbildade hantverkare. Närliggande bilar och andra föremål som kan utsättas för färgstänk bör flyttas innan målningen utförs. En tidigare målad vägg bör också rengöras ordentligt först, med högtryckstvätt eller genom att borstas ren.

Gamla enstegstätade fasader kan behöva en översyn, då de kan ha stor risk för att drabbas av fuktskador. Tiotusentals hus har hittills fått putsade fasader men har inte försetts med dränering eller luftspalt. Metoden blev vanlig under nittiotalet, och år 2007 slogs larm i Sverige kring risken för fuktskador. Med en bra fasadputs blir fasaden mer slittålig för väder. Flera lager av cement- och kalkblandning skapar en puts som ger en tät och stabil grund. Därefter kan det yttersta lagret målas i önskvärd färg. En putsad fasad är sedan underhållsfri i tjugo till trettio år, förutom någon enstaka rengöring då och då.