Branddörrar och brandvarnare

Det är viktigt med brandskydd och tänka i termer av brandsäkerhet, såväl ute i det offentliga, liksom i hemmet. Med inredning i form av branddörr, liksom brandsläckare och brandfilt tillhands.

eld rökNär det kommer till brandsäkerhet i hemmet, vad finns det att tänka på? Bland annat är det viktigt att ha rätt dörr, en dörr som är impregnerad för att inte antända, utan i stället hålla elden stången ifall det brinner ute eller inne. På https://www.prodoor.se/ finns det säkra dörrar och branddörrar mot just brand, gas och rökutveckling. Säkerhetsdörrarna stoppar en eventuell brandspridning och är provade för att motstå en brand i 30 – alternativt 60 minuter.

Branddörr och annan brandsäkerhet

Att ha en säkerhetsdörr som är gjord för att stå emot brand- och rökutveckling är jättebra. Andra saker är att ha en brandsläckare som kan begränsa skadan, inte minst om du har en pulversläckare på 6 kilo som är placerad synligt och lättillgängligt, helst i hallen nära ytterdörren. Enligt en artikel på Boverket.se är det viktigt att kontrollera att:

  • Tryckmätaren står på grönt
  • Slangen är hel
  • Den är plomberad
  • Släckaren inte är skadad i övrigt

Testa brandvarnaren

Viktigt att veta är också att en brandvarnare ska testas minst en gång i månaden – och det gör du genom att trycka på testknappen. Många brandvarnare i hem fungerar nämligen inte, eftersom gamla batterier inte har bytts ut. Brandvarnare ska sitta i taket, på den högsta punkten. Alltså inte på väggen. Dessutom ska det finnas minst en brandvarnare på varje våning, gärna i eller vid sovrum.

En brandfilt är även det en god idé att införskaffa. Den ska gärna vara i måtten 180 x 120 cm och finnas tillgänglig till exempel i köket där mat och liknande på spisen kan börja brinna vid oaktsamhet. En brandfilt kan täcka merparten av en vuxen människa och om något eller någon börjar brinna ska du placera filten på detta/denna och kväva elden. Lämna heller inte köket om du har din spis igång och mat som tillagas på hög värme. Det kan gå snabbt för eld att bildas – och sedan sprider den sig jättefort. Med rök och andra skador som följd.

Mer om brandsäkerhet går det att läsa om här i en artikel i SVT.