Undvik fukt & mögel i krypgrund

Många hus och villor är byggda på vad som kallas krypgrund, och om ditt hem står på en sådan ska du vara medveten om att du bör hålla utkik efter fukt – annars är risken att du drabbas av mögel och behöver sanera.

Brandrisk är inte det enda man behöver arbeta förbyggande mot i hemmet, utan man behöver även arbeta förebyggande mot dess motsats, fukt. Fuktskador och mögel kan nämligen bli minst lika förödande som en brand, fast på ett annat sätt. Och något som många missar att tänka på är att det inte bara är badrummet inomhus som är utsatt för fuktrisk, även hemmets vind och krypgrund är områden man måste hålla fuktfria – annars ökas risken för att fuktskador, mögel och dålig lukt ska spridas i hemmet. Såhär skriver företaget Waterproof Stockholm:

”Uppstigande markfukt är ett stort problem för många hus med krypgrund. Den relativa luftfuktigheten blir många gånger alldeles för hög speciellt under vissa årstider. Därför är det viktigt med en bra marktäckning för att ditt hus inte skall ta skada och att det skall bildas svartmögel eller vitmögel vilket sker när luftfuktigheten blir eller högre än 75 % RF.” läs mer på http://www.waterproof-stockholm.se/.

Så undviker du fukt

Den största boven när det kommer till mögel i krypgrunden är alltså markfukt som stiger och tar fäste, vilket sedan blir mögel. Men som tur är finns sätt att undvika att detta sker. Nyckeln är att hålla kryputrymmet så torrt som möjligt eftersom att mögel behöver just vatten för att utvecklas, och det finns flera olika sätt man kan göra detta på. Något som Vi i villa tipsar om är att täcka och ventilera utrymmet ordentligt samt att man även bör se över sin dränering så att man säkerställer att vatten leds bort från och inte mot krypgrunden. Undvik därför också att plantera husnära rabatter, dessa binder fukt. Ytterligare tips har ByggaHus delat med sig av och dessa är som följer:

  • Ha fungerande och bortledande stuprör.
  • Förvara inga organiska material i krypgrunden, såsom gammal isolering exempelvis.
  • Isolera hemmets kallvattenledningar för att undvika kondensering.
  • Förslut utrymmet under sommarmånaderna för att hindra fuktig sensommarluft att ta sig in.
  • Håll torrt inifrån genom att ha en luftavfuktare i källaren.
  • Lägg ned en elslinga i krypgrunden som värmer luften här.
  • Tilläggsisolera

Vill du ha ännu fler tips är det bara att googla dig fram till olika mer eller mindre konventionella förebyggande tips. Till exempel delar läsare med sig av sina olika tips på området i Ny Teknik och där tipsas till exempel om hur man kan använda sand och plastfilm som en lösning.